Vem är Karin?

Detta är en viktig fråga som du skall ställa dig. För oavsett i vilken roll du möter mig eller vad du vill ha hjälp med, så är en viktig parameter för ett lyckat resultat, att du känner tillit till och har förtroende för mig som person. Första gången vi träffas berättar du vilken hjälp du vill ha av mig och jag berättar om hur jag jobbar för att vara till din hjälp. Men framför allt så får du tillfälle att känna efter om du tror att jag är rätt person för att guida dig på din resan framåt.

Så vem är Karin? Jag är en person som vill bidra till att människor utvecklas och mår bra. Inte bara för sin egen skull utan också för samhällets skull. Jag tror att utveckling och välmående är två viktiga parametrar för att vi skall vilja och orka leva som goda medmänniskor. Jag tror att om vi finner tryggheten i oss själva, så bidrar det till att vi lever ett hållbart liv över tid, även om lyckan kommer och går.

Jag tror att den inre tryggheten påverkas mycket av insikten om sig själv, vad man mår bra av och utvecklandet av sin egen vilja. Tryggheten blir också mer genuin när man kan vara ärlig mot sig själv, om vem man egentligen är, vem man vill vara och hur man vill leva sitt liv.

”Ärlighet varar längst och ärligheten till sig själv varar livet ut”

Oavsett om du redan har dina mål klara för dig eller du vill ha hjälp med att finna dem, så skulle jag bli väldigt glad att få hjälpa dig på din resa. Du kanske vill jobba med din egen personliga utveckling eller utveckla dig inom ditt ledarskap, eller så kanske du står i eller inför en förändring i livet där du behöver vägledning.

Jag tror på människan och att vi har en större kapacitet än vi i många fall är medvetna om. En av mina främsta styrkor ligger i att locka fram den potentialen och hjälpa till att upptäcka de möjligheter varje enskild individ har.

Jag tror att en viktig parameter för att uppnå önskat resultat i en människas utveckling, förutom personens egen insats, är att den som guidar, själv har egen livs- och yrkeserfarenhet. Att det finns en verklighetsförankring i arbetet och samtalen. Det tillsammans med kunskap om teorier, beprövade verktyg och naturligtvis ett genuint intresse av att vilja hjälpa andra gör att man lättare kan finna verkligt nuläge, önskat läge och gapet däremellan. För det är själva gapet däremellan som är resan, en resa där jag gärna agerar vägvisare.

Jag använder Psykosyntesens filosofi (läs mer under fliken Coaching el Samtalsterapi)  inte bara vid arbetet med utveckling av den enskilda individen (privat och/eller professionell), utan jag använder den också vid frågeställningar kring och utveckling av organisationer. Ett arbete där jag dessutom har en stor erfarenhet från verkligheten i och med min profession som ledare och chef.
Men går det verkligen att applicera samma filosofi på en organisation som på en enskild människa? Och min övertygelse är att, ja det gör det absolut!
För vad är egentligen en organisation, jo det är summan av alla individer som ingår i den. Så organisationens potential är, enligt mig, summan av alla dess individers potential. Naturligtvis finns det andra parametrar som avgör om en organisation skall vara framgångsrikt, men jag är övertygad om att människor som får utveckla sin potential, gör ett bättre jobb och är mer välmående, vilket lägger en oslagbar grund för att en organisation skall lyckas och vara hållbar över tid.

Förutom att vara coach, mentor, samtalsterapeut och mamma till två fantastiska söner, så jobbar jag idag som Regionchef på ett IT-konsultbolag. Jag är i grunden systemvetare och har under 30-års tid arbetat i IT-branschen, de senaste 20 åren som ledare och chef.

Utbildningar jag genomgått:

 • Samtalsterapeut, HumaNova i Göteborg
 • Samtalscoach (EMCC-Certifierad), HumaNova i Göteborg
 • Bli den du är, HumaNova i Göteborg
 • Fokuserat Ledarskap
 • Förhandlingsteknik, Well
 • Leadership Development Project, Krauthammer
 • Ledarskap genom motivation, LMI (Leadership Management International)
 • Personlig Produktivitet och Teamutveckling, LMI (Leadership Management International)
 • Teambuilding & Konflikthantering, Svenskt Ledarskap
 • Personlig ledarutveckling, Svenskt Ledarskap
 • Säljutbildning, Focus Consulting
 • Personligt Ledarskap, LMI (Leadership Management International)
 • Kommunikation & Ledarskap, Dale Carnegie
 • Systemvetenskaplig Linje, Högskolan i Karlstad
 • Vårdlinje Barn & Ungdom, Vårdskolan i Karlstad