Samtalsterapi

Vad innebär det egentligen att gå i samtalsterapi och hur kan det hjälpa oss att utvecklas som människor, må bättre och bli den vi egentligen vill vara?

”Det är inget fel på mig”, ”Jag vill inte grotta i det som varit”, ”Jag har haft en bra uppväxt”, ”Jag är som jag är”, ”Jag mår bara bra”, ”Det går snart över” ………..

Detta är inga ovanliga kommentarer jag får när jag berättar om vad jag jobbar med, och visst känner jag igen dem. Innan jag kom i kontakt med Psykosyntesen och på riktigt började jobba med mig själv, så fanns en del av dessa tankar även hos mig. Men ju mer jag utbildat och utvecklat mig själv, desto ärligare mot mig själv vågar jag vara. Jag tror att en grundförutsättning för om man vill utveckla sig själv, är att våga titta på sig själv som man är. Att våga se verkligheten som den är, utan att lägga på något förskönande filter.

Allt vi är med om, oavsett om det är något vi gillar eller ej så påverkar det oss. Jag skulle vilja likna livet med en resa där vi går och bär på en osynlig ryggsäck. En ryggsäck som vi varje dag fyller med mer och mer innehåll utifrån det vi upplever. I vissa fack i ryggsäcken, de som vi med lätthet kommer åt, där ligger oftast sådant som vi är medvetna om, sådant som hänt i närtid och som vi ofta använder oss av. Sedan finns det andra fack i ryggsäcken, som inte är lika lättillgängliga och som vi inte öppnar lika ofta. Där ligger händelser som vi kanske inte alltid är medvetna om, eller hur de påverkar oss. Händelser som vi, om vi plockar fram dem och tittar på dem med öppna ögon, kan lära oss på och utvecklas av, om vi vill. Om vi ser dessa som positiva så kanske vi vill förstärka dem och utveckla dem vidare. Är det saker vi inte gillar så kanske vi vill lära oss att inte påverkas så mycket av dem, för att kunna tona ner dem när vi så önskar. Eller så kanske vi kan hitta ett sätt att utveckla sidor hos oss själva som vi kanske inte alltid är så stolta över, till något positivt och något som vi gillar.

I många ryggsäckar finns det även lönnfack, dessa kanske vi inte ens är medvetna om, eller vi kanske vet att de finns, men vi trycker undan dem för det som ligger däri är jobbigt att se och känna. Jag är övertygad om att, hur jobbigt det än är, så är det bättre att erkänna att det finns, för att på så sätt kunna ta medvetna beslut om vad vi vill göra med det. För om vi låtsas som att något inte finns, så kan vi ju inte förändra eller påverka det, och oavsett hur hårt vi blundar så försvinner det inte av sig själv. Om vi däremot blir medveten om det och accepterar det som hänt, så kan det vara en start till förändring. Skulle vi vilja, efter vi tittat på det och accepterat det så kan vi ju alltid ta beslut om att lägga tillbaka det som det är, men då har vi i alla fall gjort ett medvetet val.

Känslan av friheten att själv kunna välja är lätt att bära medan känslan av maktlöshet att inte kunna påverka kan vara väldigt tung. Så varför inte ta av dig ryggsäcken och försöka gå igenom de fack du har, titta på vad som finns däri för att börja med att acceptera det som det är. Titta på hur det påverkat dig förr och hur det påverkar dig idag, hur du hanterade det förr och hur du skulle kunna hantera det idag. Utifrån detta kan du sedan göra medvetna val om var i ryggsäcken du vill stoppa tillbaka det och på vilket sätt, valet är ditt.

Oavsett innehållet i din ryggsäck och hur du packat den så hjälper jag dig gärna om och när du vill öppna den för att se på dess innehåll. Jag är gärna med och vägleder dig under tiden du packar upp hela eller delar av din rycksäck. Guidar dig med min egen erfarenhet och verktyg för att ge dig stöd i det du finner och hur du kan hantera det på bästa sätt. Jag är mer än gärna med tills du själv finner den vägen du vill gå på din resa och hjälper dig packa din ryggsäck så den passar för just dina mål. Allt för att du själv skall kunna utveckla dig i den riktning du själv önskar och leva det liv som du själv vill.

Samtalsterapi kan hjälpa dig när du…

 • vill lära känna dig själv och vad du egentligen vill
 • vill får bättre förståelse för dina egna reaktioner och känslor
 • vill kunna göra medvetna val
 • vill reda ut relationsproblem och konflikter
 • vill stärka din självkänsla eller självförtroende
 • vill stärka tilliten till dig själv och andra
 • vill kunna hantera livskriser
 • behöver stöd i svåra val
 • känner nedstämdhet och oro
 • är utsatt för stress och utbrändhet
 • har svårt att sätta gränser
 • vill kunna hantera ilska och svartsjuka

Psykosyntesen

Som grund i mitt arbete ligger Psykosyntesen.
Psykosyntesen är en accepterande livsfilosofi, en psykologiform som är användbar i de flesta livssituationer, där behov, inre längtan, kärlek, vilja och eget ansvar är grundläggande parametrar. Det är en livsfilosofi som strävar efter harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor. Den egna acceptansen, den goda viljan och att göra gott för sig själv och för andra är en grundläggande inställning. Det är en öppen psykologiform som hela tiden följer med utvecklingen genom att den tar in aktuell forskning och andra teoriers influenser som rimmar med Psykosyntesens grundsyn.

Jag är Diplomerad Samtalsterapeut efter att genomgått en treårig utbildning inom Psykosyntesen via HumaNova. En utbildning som vänder sig till dem som vill arbeta med och bidra till mänskligt växande.

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och följer självklart deras Etiska regler.