Mina tjänster

Individuella samtal

Vill du träffa mig i individuella samtal så tar jag gärna emot dig oavsett i vilken roll som du vill träffa mig, coach, terapeut och/eller ledarskapsmentor.

Innan vårt första samtal har vi ett telefonsamtal, där du får berätta för mig vad du vill ha hjälp med. Jag berättar sedan om vem jag är, vad jag står för och hur jag jobbar. Utifrån detta samtal kommer jag berätta om hur jag tror att jag kan vara till din hjälp inom det område du vill utveckla dig och vi sätter upp ett övergripande förslag på en struktur för detta arbete.

Gällande coaching brukar jag rekommendera att vi träffas en gång i veckan under mellan fem-tio veckor, lite beroende på vad du vill ha hjälp med och hur aktivt du själv jobbar under denna tid.

Om du vill träffa mig i rollen som samtalsterapeut, så är det svårare att i förhand bestämma hur många gånger vi bör träffas. Det beror mycket på vart du står idag, du vill utveckla hos dig själv och hur din egna process fortgår. Rekommendationen är även här att vi till att börja med träffas kontinuerligt en gång per vecka.

Om du kommer till mig som ledarskapscoach/mentor så anpassar vi processen utefter dig själv, din arbetssituation och vad du har för målsättning med vårt arbete.

Gruppsamtal, handledning och kurser

Förutom individuella samtal erbjuder jag även gruppsamtal, handledning och kurser, både inom coaching, terapi och ledarskap.

Här anpassar jag innehållet och omfattningen utifrån ert behov, syfte och målsättning. Hör gärna av dig så kan jag berätta mer.

Privat eller företag

Kommer du till mig som privatperson så tar jag emot dig och möter dig där du befinner dig just nu och anpassar processen, övningar och metoder utifrån vart du står idag, vad du vill uppnå och hur arbetet fortskrider däremellan.

I mitt arbete med företag möter jag naturligtvis även här, organisationen, ledarna och dess medarbetare där de befinner sig just nu. Här ser jag gärna att jag får komma in i en mer proaktiv roll för att hjälpa, stötta och stärka ledare och medarbetar för att kunna bidra till att skapa ett hållbart och långsiktigt företagsklimat. I detta arbete kommer alla mina olika roller till användning, coachen, terapeuten, handledaren och ledarskapsmentorn.

Konsultuppdrag

Jag åtar mig även kortare eller längre konsultuppdrag på hel eller deltid, inom ledarskap och organisationsutveckling.