Ledarskap & Organisationsutveckling

Vill du vidareutveckla din organisation och/eller dig själv som ledare?
Jag är övertygad att, om medarbetare skall kunna uppnå sin fulla potential och må bra,
för att på så sätt kunna prestera sitt bästa, så krävs ett Genuint Ledarskap.
Ett ledarskap som motiverar och bl a bygger på tillit, respekt, tydlighet, medmänsklighet, välvilja och prestigelöshet.
Varför är det viktigt? Jo, för att ett företags resultat är ju summan av alla medarbetares prestationer. I en lyckosam och välmående organisation förstår ledarna att de lyckats i sin roll som ledare, när deras medarbetare lyckas, utvecklas och mår bra.

Personlig utveckling

Vill du bli mer medveten om och utveckla den du kan påverka mest av alla, Dig själv?
Vill du öka din livskvalité, må bättre och växa som människa? Vill du omvandla dina drömmar till uppnåeliga mål? Vill du bli en bättre ledare, både personligt och/eller yrkesmässigt.

Att vara medveten om vem man är och hur man uppfattas av andra är ingen självklarhet, inte heller att veta vad man egentligen vill och vilka möjligheter man har att ta sig dit. Det är dock viktiga insikter och en bra början om man vill utvecklas och växa som människa, både inom sitt privat- och yrkesliv.

Coaching

Jag tror att alla människor har en större potential än de utnyttjar och att de har en inre drivkraft som de kanske inte ens är medvetna om.Läs mer »

Ledarskap

Ett bra ledarskap, enligt mig, börjar alltid med den egna förmågan att leda sig själv och insikten i hur vi påverkar andra.Läs mer »

Samtalsterapi

Vad innebär det egentligen att gå i samtalsterapi och hur kan det hjälpa oss att utvecklas som människor, må bättre och bli den vi egentligen vill vara?Läs mer »