Coaching

Jag tror att alla människor har en större potential än de utnyttjar och att de har en inre drivkraft som de kanske inte ens är medvetna om.
– Vill du finna din drivkraft och rikta den åt rätt håll för att kunna uppnå din fulla potential?
– Vill du ta reda på mer om dig själv för att få insikt i vad du verkligen vill?
– Vill du utveckla din vilja så du kan uppnå dina drömma och det du sätter upp som mål?
Oavsett om du svarar ja på en eller flera av dessa frågor så är jag gärna med och vägleder dig i din egna personliga utveckling. En utveckling som  över tid skall kunna leda till att du lever det liv du själv vill leva.

Som din coach kan jag hjälpa dig att medvetandegöra vad du vill. Tillsammans synliggör vi din personliga och/eller yrkesmässiga kartbild, för att tydliggöra de mål som du vill uppnå. Finns det gap mellan vart du befinner dig nu och vart du vill vara?

Du kanske redan vet vart du vill och vilka mål du vill uppnå, men skjuter upp att ta tag i det gång på gång? Du kanske har fastnat i gamla mönster som du vill bryta, men du vet inte riktigt hur? Det är först när du själv ser och blir medveten om vilka hinder du har på din väg, som du kan jobba med att ta dig förbi dem. En resa som jag gärna guidar dig igenom för att du lättare skall kunna uppnå dina mål.

I coachingen jobbar vi mycket med din personliga utveckling och för att du lättare skall kunna förverkliga dina mål och drömmar så jobbar vi även mycket med vad som motiverar dig och din egna vilja. Detta är viktiga drivkrafter som är en förutsättning för utveckling och förändring.

I coachingen kan jag även hjälpa dig som vill finna balans i livet. Kropp, själ, känslor och intellekt hänger ihop och vetskapen om det och hur de påverkar varandra är jag övertygad om är en grund för att finna harmoni.

Jag vägleder dig i din egen utveckling och ger dig verktyg för att underlätta och stärka dina chanser att uppnå dina mål. Jag blandar teorier och övningar med mina egna erfarenheter och använder beprövade verktyg för att locka fram dina egna svar på dina egna frågor.

Exempel på utveckling och förändring som jag kan hjälpa dig med:

 • Du vill få till en förändring i ditt liv
 • Du vill ta steget vidare i din yrkeskarriär
 • Du vill förbättra din hälsa (kost, motion mm)
 • Du vill kunna hantera stress
 • Du vill bryta gamla mönster
 • Du vill bli stärkt i dina beslut
 • Du vill hitta och se dina möjligheter och din potential
 • Du vill stärka din självkänsla och/eller ditt självförtroende
 • Du vill hitta balans i ditt liv
 • Du vill hitta din motivation och stärka din vilja
 • Du vill omvandla dina drömmar till konkreta mål, för att sedan uppnå dem

Psykosyntesen

Som grund i mitt arbete ligger Psykosyntesen.
Psykosyntesen är en accepterande livsfilosofi, en psykologiform som är användbar i de flesta livssituationer, där behov, inre längtan, kärlek, vilja och eget ansvar är grundläggande parametrar. Det är en livsfilosofi som strävar efter harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor. Den egna acceptansen, den goda viljan och att göra gott för sig själv och för andra är en grundläggande inställning. Det är en öppen psykologiform som hela tiden följer med utvecklingen genom att den tar in aktuell forskning och andra teoriers influenser som rimmar med Psykosyntesens grundsyn.

HumaNovas tvååriga utbildning till diplomerad samtalscoach, som jag genomgått, är kvalitetssäkrad av EMCC, European Mentoring and Coaching Council. Utbildningen är godkänd på senior practitioner-nivå, vilket möjliggör att arbeta som professionell coach – Certified Professional Coach. Läs mer om EMCC här: EMCC Global

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och följer självklart deras Etiska regler.