Ledarskap

Ett bra ledarskap börjar, enligt mig, alltid med den egna förmågan att leda sig själv och insikten i hur vi påverkar andra.

Oavsett i vilken bransch man jobbar i, så anser jag att en väldigt viktig del av ledarskapet är att kunna leda och coacha sina medarbetare till att utvecklas och må bra. Att bidra till och ge dem grunden för att de själva skall kunna uppnå sin fulla potential.

Det är ju tillsammans med våra medarbetare som vi utvecklar och bygger företaget och som ledare är det vår skyldighet att skapa rätt förutsättningar för att detta samarbete är lyckosamt. Det är kombinationen av hur ledare och medarbetarna tillsammans fungerar som avgör hur väl företaget kommer att lyckas och utvecklas.

Själv har jag arbetat som ledare och chef i IT-branschen i drygt 20 år. Jag är en hängiven och uppskattad ledare, både av mina medarbetare och chefer. Att vara ärlig och stå upp för sina värderingar, har för mig varit självklart och jag tror det är en viktig grund för att skapa tillit och få förtroende som ledare.

Att få bidra till att hjälpa andra ledare och chefer att utvecklas i sitt ledarskap är för mig ett privilegium och jag är gärna med och stöttar dig på din väg som ledare, med de utmaningar och frågeställningar du ställs inför.

– Vilken ledare är du?
– Vilken ledare vill du vara?
– Hur påverkar du andra?
– Hur vill du uppfattas?
– Vad vill du säga med ditt ledarskap?
– Varför är du eller vill du bli ledare?

Det finns många frågeställningar som behöver ett ärligt svar för att du skall lyckas och komma dit du själv vill som ledare. Behöver du hjälp med att besvara dessa frågor eller behöver du i din roll som chef/ledare någon med erfarenhet, som kan se din situation utifrån ett annat perspektiv? Behöver du kunna prata öppet om dina med och motgångar i arbetslivet till någon utanför din organisation, som kan ge dig uppriktig och ärlig vägledning och feedback? Då skulle jag kunna vara den chefscoach eller mentor som du söker!

Jag jobbar som coach, mentor och handledare till både nya och befintliga chefer inom:

  • Personlig utveckling
  • Ledarskapsutveckling
  • Organisationsutveckling